Gothic

Rok 2010 - Gothic VII: Démoni

"Po staletí sužovali démoni lidstvo, nyní přišel čas se jim postavit."
Ze slavnostního projevu při zakládání kláštera Jasného Plamene

obr_klaster

Vítejte v klášteře Jasného plamene! Patří k jednomu z klášterů, ve kterých jsou cvičeni žáci Kritidova řádu pro boj s démony. Nadaní adepti k nám přicházejí z nejrůznějších koutů země. Kromě základního výcviku boje s démony se jim zde může dostat i vzdělání v dalších oborech jako je boj s mečem, ovládání magie či léčení. Po příchodu do Kláštera zde žáci nalézají svůj nový domov a ve starších členech Řádu svoji novou rodinu.

Klášter Jasného plamene

obr_Kritidis

V Řádu se řídíme těmito zásadami, které nám dal Kritidis:

  • Všemu živému démoni jen škodit umí.
  • Zahánět démony budeš!
  • Před démony lid svůj ochraňuj, toť poslání života tvého.
  • Nezneužiješ svého Nadání k obohacování se na úkor ostatních.
  • Nebudeš se snažit démony ovládnout, toť smrt tvá by byla jistá.

Kritidis Démonobijec zahánějící démonaMapa okolí kláštera Jasného plamene

obr_mapa

obr_demon

Ti, kdo se zrodili k zahánění démonů, mají určité přirozené schopnosti, které je zvýhodňují při boji se zlem. Jenom ty jim ale na ochranu před démony nestačí.

Ten, kdo ví, kde jsou démonova slabá místa, má boj zpola vyhraný. I ty je musíš poznat a naučit se je, protože na jejich znalosti záviset tvůj život a tvá smrtelná duše.

obr_demon

Vyobrazení démonů poražených mistrem Sinhou