Gothic

Řemesla

Každý hráč se může stát jedním z následujících řemeslníků (počet řemesel je však omezený). Za vykonávání těchto řemesel se dostává odměna v podobě herního jídla a peněz. Jinak řemesla s dějem hry nijak nesouvisí.

Obecná vyhláška řemesel Gothických pro sedmý ročník hry této:

Lampář
Ten, kdo před večerem pochodně a lampy zkontroluje, naplní olejem a dle potřeby vyčistí tímto cechu organizátorskému cennou službu prokáže. Bude za to denně odměněn 3 porcemi jídla, 2 stříbrnými mincemi a lampářem se zváti bude. Pokud ale ve své bohulibé činnosti poleví a úřad svůj zanedbá, bude uvržen do klády a čerstvým proutkem na holou řiť mu 25 ran vysazeno bude.

Dr. Voštěp
Mistří věd sekerních připravují jak drobnou třísku na podpal tak i mohutné kmeny pro planoucí ohně, při kterých až do kuropění písní život oslavujeme. Jejich počínání proto oceníme 2 porcemi jídla a 3 stříbrnými mincemi pro každého. Nedostojí-li závazku svému,určitě o hladu zůstanou a za trest již s odbitou osmou hodinou večerní spáti půjdou.

Vodař
Voda jest požehnáním ve dnech horkého léta. Proto ten, kdo buď se svým vozem nebo sám v zápřahu v kárce zajistí proud vody čerstvé do ležení našeho, získá odměnou 3 porce jídla a 4 stříbrné. Nedostojí-li svému řemeslu, zcela jistě upadne v nemilost všeho lidu, kterýžto svůj pocit plně projeví.

Popelář
Popelář jest osobou za výměnu pytlů s odpadem v celém našem ležení zodpovědnou. Za to, že my ostatní se v bordelu zapáchajícím broditi nebudeme muset, dostane denně popelář plat 3 porcí jídla a 2 stříbrné. Nad to mu bude náš nehynoucí dík patřit.

Prevétmajstr
Nechť ten, kdo se prevétmajstr zove, zodpovědný je za hojnost toaletního papíru na místě zvaném latrína. Odměnou mu budiž 1 porce jídla, 3 stříbrné a všeobecná úcta lidu prostého. Jestliže, ale nebude plniti povinnosti své řádně, bude vhozen za trest do latríny hlavou svou prázdnou napřed.

Kronikář
Kdo objektivně či zaujatě však pravdivě bude chválu pět na svá dobrodružství toho dne prožitá a na papír to zanese, nechť jsou mu vyplaceny denně až 2 porce jídla a až 3 stříbrné. Množství odměny budiž určeno délkou, vytříbeným slohem a čitelností vytvořeného spisu. Spisy, které budou shledány jako nelahodící našemu sluchu a nehodny pozornosti naši, do země zašlapány budou a jejich autor odměny nedostane žádné.

A nyní srozumitelně. Výše uvedená „řemesla“ jsou (až na kronikáře) činnostmi, které se udělat musí a děláte je především pro sebe. Zvolili jsme je tak, protože orgové mají starostí až nad hlavu s tím, aby všechno klapalo a v případě, že nám s tímto pomůžete, ušetříte nám spoustu času a mozkové kapacity. Odvděčíme se vám ne zrovna zanedbatelnou odměnou, aby ti ochotní (stejně by pro to dřevo šli nakonec ti samí) byli alespoň nějak herně odměněni. A mimochodem, jídlo a peníze takto vydělané vám ve hře budou nemalou pomocí (ano, letos rozhodně nenajdete na každém rohu se válet něco k snědku).

PovoláníOdměna
Lampář5 stříbrných
Drvoštěp5 stříbrných
Vodař6 stříbrných
Popelář4 stříbrný
Prevétmajstr3 stříbrný
Kronikář1 - 4 stříbrné