Gothic

Organizačně

Požadavky na hráče

Minimální věková hranice pro účast na Gothicu je 16 let!!! (výjimky jen po konzultaci).

Nepřihlášené hráče na Gothic nebereme a neděláme výjimky! Vězte, že v okolí žádné další osoby tábořit nebudou.

Naučte se základní pravidla! V případě nejasností tu máte kontakt na někoho z nás.

Dovezte si vhodnou bezpečnou zbraň, která bude rozměrově odpovídat systému FAS. Zbraně, které bude moci vaše postava používat, jsou specifcké pro jednostlivá povolání. Připravte si hezký, praktický fantasy kostým, který bude odpovídat vašemu povolání (viz. sekce pravidla).

Dozvíte-li se třeba i těsně před hrou, že najednou nemůžete přijet, určitě nám dejte vědět na e-mail gothiclarp@seznam.cz. Místo vás vezmeme náhradníky, které to jistě potěší. Pokud celá družina nebo její velká část přijde pozdě, do hry ji vůbec nepustíme! Nebojte se, že bychom vás ale poslali domů. Hru si budete moci úžít z pohledu CP, kde se pro vás vždycky místo najde.

Registrační poplatek na tuto akci pro hráče je 250 Kč.

Táboření

Tábořiště se nachází hned vedle řeky Bobravy, takže vody na umytí je dostatek. Vodu na pití budeme vozit buď z Nového mlýna nebo z blízkých vesnic. Poblíž by měla být také pitná studánka, ještě prověříme.

  • bydlí se ve stanech nebo pod širákem, louku máme relativně velkou
  • tábořiště se nachází v chatkařské oblasti, chovejme se proto slušně, zprávy se šíří rychle a místní lidé už o naší akci vědí
  • ohniště máme povolené jen jedno
  • v prostorách k tomu nevyhrazených se nesmí kouřit. Na v lese je kouření přísně zakázáno!
  • odpadky se házejí jen do určených igelitových pytlů - nebudeme trpět odpadky povalující se kolem ohniště - prázdné konzervy, flašky od piva apod.!! Prosím chovejte se ohleduplně.
  • Prosíme všechny o dodržování rozumných mezí: večerka je v 02 h = žádný hluk!!, budete ostatní rušit = nebudou vás mít rádi, vaše svoboda prostě končí tam, kde začíná svoboda jiného. Počítejte s tím, že aby se hra stíhala bude budíček v 8 h ráno.
  • kadibudka bude jako vždy nedaleko tábořiště

Psy a jiná zvířata na Gothic, prosíme, berte jedině po domluvě s organizátory! Je pravděpodobné, že pes v tábořišti bude někomu vadit. Dáváme přednost lidem.