Gothic

Rok 2012 - Gothic IX: Znamení smrti

Přátelé, občané, spolubojovníci!

V těchto dnech těžko kde najdete duši, kterou by nesvíral strach z dění na Severu. Mnoho chrabrých mužů zde ztratilo své životy v hraničních bojích a tisíce dalších je dávají všanc právě touto chvílí. Svět se na nás dívá – vždyť stojíme jako hráz před záplavou nečistých, hrdinové z království Rudé Růže slyší na volání polnic a muži jdou vojenským šikem na Severu. Jejich víra je pevná, zdi silné a meče ostré – proto vydrží. Je to náš úděl, naše poslání a naše role v tomhle světě. Zvítězíme.

Přátelé, tohle je zpráva jenž je králem rozesílána po městech pro uklidnění lidu. Přál bych si, aby mé srdce oplývalo stejnou jistotou a vírou jaká čpí z těchto řádků – ale pravda buší na mou hlavu těžkými kladivy. Toruk, klíčová pevnost severního frontu, před sedmi dny padnul a zprávy od přeživších mluví o zkáze. Barbarské hordy bez známé příčiny žízní po krvi a doráží na všech místech děsivou silou, hranice nevydrží. Proto se obracím na vás. Běžné metody vedení války jen ztěží budou dostačovat pro utišení barbarské bouře – musíme zajít dál. Ve složení je zvláštní skupina – malá jednotka lidí neobyčejného charakteru i talentu, operující na barbarském území s úkolem hledat a likvidovat důležité články barbarské hrozby. Nepůjde o lehký úkol, neb naše znalosti o nepříteli jsou skoupé, země je drsná a lid ještě drsnější. Věřím ale, že za svůj život jsem se setkal s více než velkým množstvím lidí, kteří po takové nabídce dobrodružství sáhnou bez přemýšlení. K Vám teď mluvím. Kde mě najdete, víte. Je vás tu potřeba. Ne pro mě. Ne pro můj front. Ne pro krále. Pokud tu hordu tady nezastavíme my... pak bohové ať nám pomůžou.

podepsán

Rognan, velitel posádky hradiště Runde