Gothic

Gothic XI - Inkvizicio

uvod legendy hrabstvi pro_hrace

Od počátku věků existoval vedle světa lidí i svět temnoty. Nečistá magie, děsivé kreatury a jiná nebezpečná zla ohrožovala lidská i jiná pokolení kam až sahá všechna paměť.

sabat

Většina lidí se zlých věcí štítí a obává, vědouc co vše může jejich zlá síla způsobit - někteří však vítají dary a moc jež jim temnota přináší, až dokud jim zcela nepropadnou a nezatratí životy své, tak jiných ve svém okolí.

Jako protiváha byla stvořena Inkvizice, organizace stojící mimo světské záležitosti s jediným úkolem - všemi dostupnými prostředky vyhledávat, identifikovat a likvidovat náznaky temnoty už v jejich počátcích. Založena na čistě pragmatickém přístupu je rozšířena prakticky po všech známých krajích, nezávislá na formách vlády a někdy vykazující až děsivou efektivitu.

demon carodejnice upir vlkodlak